Kontrakt terapii logopedycznej

 

Pacjent obowiązuję się do:


Przestrzegania terminów wizyt


Przekładania terminu spotkania

nie później niż 1 dzień przed umówioną wizytą


Uiszczenia opłaty wg cennika spotkań, jeżeli

wizyta nie zostanie odwołana w w/w czasie,

a zgłaszająca osoba nie przyjdzie na umówione

spotkanie lub jeżeli odwoła je tego samego dnia


Realizacji omówionych zaleceń oraz

zadań domowych

 

 Konsultacje logopedyczne online

 

Konsultacje oraz zajęcia logopedyczne odbywają

się przez komunikator Skype po wcześniejszym

uzgodnieniu.

 

 

Logopedia

 

Diagnoza (do 90 min) - 110 zł

Na życzenie w formie pisemnej + 30 zł

 

Terapia logopedyczna (45 min) - 55 zł

Konsultacja logopedyczna - 55 zł

 

Diagnoza pedagogiczna - 110 zł

Na życzenie w formie pisemnej + 30 zł

 

Terapia pedagogiczna (45 min) - 55 zł

(nauka czytania, pisania, liczenia)

 


Neurologopedia

 

Diagnoza (do 90 min) 130 zł

Na życzenie w formie pisemnej + 30 zł

 

Terapia neurologopedyczna (45 min) - 65zł

 

Wizyty domowe

 

Cena ustalana indywidualnie

Kontrakt terapii logopedycznej

 

Pacjent zobowiązuje się do:


- przestrzegania terminów wizyt


- przekładania terminu spotkania

nie później niż 1 dzień przed umówioną wizytą


- uiszczenia opłaty wg cennika spotkań, jeżeli

wizyta nie zostanie odwołana w w/w czasie,

a zgłaszająca osoba nie przyjdzie na umówione

spotkanie lub jeżeli odwoła je tego samego dnia


- realizacji omówionych zaleceń oraz

zadań domowych

 

 

Konsultacje logopedyczne online

 

Konsultacje oraz zajęcia logopedyczne odbywają się przez komunikator Skype po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 

Logopedia

 

Pierwsza wizyta - 150 zł

Opinia -  50 zł

 

Terapia logopedyczna (45 min) - 70 zł

Konsultacja logopedyczna - 100 zł

 

Diagnoza pedagogiczna - 120 zł

Na życzenie w formie pisemnej + 50 zł

 

Terapia pedagogiczna (45 min) - 60 zł

(nauka czytania, pisania, liczenia)

 


Neurologopedia

 

Pierwsza wizyta - 150 zł

Opinia - 50 zł

 

Terapia neurologopedyczna (45 min) - 90 zł

 

Wizyty domowe

 

Cena ustalana indywidualnie

 

Psychologia

 

Pierwsza wizyta - 150 zł

Kolejna wizyta - 120 zł

 

576 752 046

SPECJALISTYCZNY GABINET LOGOPEDYCZNY​​

Psychologia

 

Pierwsza wizyta - 150 zł

Kolejna wizyta - 120 zł