Terapia zaburzeń mowy:

 

Opóźniony rozwój mowy - opóźnienie rozwoju mowy (mówienia i rozumienia, bądź tylko mówienia lub rozumienia): samoistne opóźnienie rozwoju mowy (SORM) jest następstwem zakłóceń procesu rozwojowego, którego przyczyny związane są z indywidualnym tempem i rytmem rozwoju dziecka, niesamoistny opóźniony rozwój mowy (NORM), który jest następstwem zaburzeń o określonej etiologii, np. upośledzenia motoryki mowy, upośledzenia sensorycznego, zaburzenia neurologicznego, zaburzenia psychicznego, deprywacji środowiskowej.

 

Pacjenci po laryngektomii - nauka mowy zastępczej u osób po usunięciu krtani.

 

Jąkanie, logofobia

 

Rozszczep wargi, podniebienia

 

 

Terapia pedagogiczna:

 

Dysleksja - terapia dysleksji przeznaczona jest dla uczniów mających specyficzne problemy z czytaniem i pisaniem.
Dysgrafia – terapia dla osób mających problemy z pisaniem. W przypadku dysgrafików pismo jest brzydkie, nieczytelne, niestaranne.
Dysortografia – terapia dla osób mających specyficzne problemy w poprawnym pisaniu, mimo znajomości zasad ortografii.

Diagnoza logopedyczna:

 

Wywiad z rodzicem lub pacjentem

( niezbędna książeczka zdrowia dziecka)

Badanie sprawności narządów artykulacyjnych pacjenta (język, wargi, podniebienie miękkie)

Orientacyjne badanie słuchu

Badanie nadawania i rozumienia mowy

Badanie słuchu fonematycznego

Ustalenie prognozy i zaleceń.

 

Terapia wad wymowy:

 

Sygmatyzm (seplenienie) – to nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż
Rotacyzm (reranie)–nieprawidłowa realizacja głoski r
Kappacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski k
Gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski g
Mowa bezdźwięczna – zaburzenie w realizacji dźwięczności, polega na tym, iż osoba nie potrafi wymówić głosek dźwięcznych i zastępuje je bezdźwięcznymi odpowiednikami np. zamiast b mówi p, zamiast d mówi t
Lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l
Nosowanie – zachodzi wówczas, gdy głoski ustne wymawiane są jak nosowe (nosowanie otwarte) lub gdy głoski nosowe wymawiane są jako ustne (nosowanie zamknięte).

LOGOPEDIA

 

 

LOGOPEDIA

576 752 046

SPECJALISTYCZNY GABINET LOGOPEDYCZNY​​