Zaburzenia komunikacji w przebiegu:

 

Niepełnosprawności intelektualnej w różnym stopniu, autyzmu,

mózgowego porażenia dziecięcego, zespołu Downa.

 

Rehabilitacja funkcji poznawczych:

 

Pamięć, orientacja, myślenie, koncentracja i uwaga, funkcje językowe, funkcje wzrokowo-przestrzenne.

 

Zaburzenia jedzenia:

 

Dotyczy dzieci i dorosłych z zaburzeniami połykania, ssania, żucia, gryzienia, nadmiernego ślinienia, nieprawidłowego ułożenia szczęki i żuchwy.

 

 

Terapia jedzenia:

 

Neofobia żywieniowa to zaburzenie polegające na unikaniu spożywania nowych produktów, zaliczana jest do zaburzeń sensorycznych awersji pokarmowych.

Diagnoza neurologopedyczna:

 

Wywiad (niezbędna dokumentacja medyczna)

Badanie nadawania i odbioru mowy (mowa zautomatyzowana, gnozja słuchowa, fonacja, rozumienie mowy, powtarzanie, nazywanie, mowa czynna- dialogowa i opowieściowa, czytanie, liczenie, pisanie)

Badanie sprawności narządów artykulacyjnych pacjenta (język, wargi, podniebienie miękkie).

 

Terapia afazji i dyzartii:

 

Afazja - utrata zdolności mowy, która nastąpiła w skutek ogniskowych uszkodzeń mózgu. Afazję spotyka się u ludzi w różnym wieku, głównie na skutek udaru, uszkodzenia mózgu np. w wyniku wypadku lub guza mózgu.
Dyzartria - jest jednym z wielu typów zaburzeń mowy. Dyzartria wynika z dysfunkcji aparatu wykonawczego (języka, podniebienia, gardła, krtani). Dyzartria najczęściej jest spowodowana: uszkodzeniem mięśni, nerwów czaszkowych, jąder tych nerwów, dróg korowo-jądrowych, układu pozapiramidowego. 

Diagnoza neurologopedyczna:

 

Wywiad (niezbędna dokumentacja medyczna)

Badanie nadawania i odbioru mowy (mowa zautomatyzowana, gnozja słuchowa, fonacja, rozumienie mowy, powtarzanie, nazywanie, mowa czynna- dialogowa i opowieściowa, czytanie, liczenie, pisanie)

Badanie sprawności narządów artykulacyjnych pacjenta (język, wargi, podniebienie miękkie).

 

Terapia afazji i dyzartii:

 

Afazja - utrata zdolności mowy, która nastąpiła w skutek ogniskowych uszkodzeń mózgu. Afazję spotyka się u ludzi w różnym wieku, głównie na skutek udaru, uszkodzenia mózgu np. w wyniku wypadku lub guza mózgu.
Dyzartria - jest jednym z wielu typów zaburzeń mowy. Dyzartria wynika z dysfunkcji aparatu wykonawczego (języka, podniebienia, gardła, krtani). Dyzartria najczęściej jest spowodowana: uszkodzeniem mięśni, nerwów czaszkowych, jąder tych nerwów, dróg korowo-jądrowych, układu pozapiramidowego. 

 

Zaburzenia komunikacji w przebiegu:

 

Niepełnosprawności intelektualnej w różnym stopniu, autyzmu,

mózgowego porażenia dziecięcego, zespołu Downa.

 

 

NEUROLOGOPEDIA

NEUROLOGOPEDIA

576 752 046

SPECJALISTYCZNY GABINET LOGOPEDYCZNY​​